powyżej 199 zł DOSTAWA GRATIS + 14-dniowe prawo zwrotu

regulamin/polityka zwrotów i wymiany


Wstęp


1. Macosa Gabriela Redeł z siedzibą w Poddębicach, ul. Jana III Sobieskiego 4/15, NIP: 828-102-78-09 umożliwia zakup towarów pod adresem www.macosa.pl

2. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie.
Zasady korzystania ze sklepu macosa.pl


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a Macosa Gabriela Redeł - Sklepem.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym macosa.pl
i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu bądź w przypadku zamówień zagranicznych złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres zamówienia macosabrand@gmail.com

5. Zamówienia można składać 24h na dobę.
Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach pracy sklepu:
od poniedziałku do piątku od 11:00 do 18:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W sezonie świątecznym (10-24 grudnia czas realizacji zamówień ulega wydłużeniu do max.48 ha)

6. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się)

7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich rozmiarów oraz ilości następnie dodać je do koszyka. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Dane do wysyłki” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.

8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki

9. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności (więcej o opcjach płatności w części Płatności)
i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.

W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: macosabrand@gmail.com lub za pośrednictwem sklepu macosa.pl w zakładce: kontakt

11. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.


Dostawa i odbiór

1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski Pocztę Polską przesyłką poleconą priorytetem lub kurierem. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki
i kosztów opakowania. Przesyłki nadawane są codziennie do godziny 15:00, więc zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego. (uwaga! w sezonie świątecznym 10-24 grudnia czas realizacji zamówień ulega zmianie do max.48h) Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetem bądź paczką priorytetem) powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 2 dni roboczych.

2. Dostawa zagraniczna realizowana jest wyłącznie przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (list polecony priorytet bądź paczka priorytetowa). Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to do 5 dni roboczych.

3. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Płatności

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

2. Dostępne formy płatności:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard electronic

- Maestro.

3. Klient płacąc za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego dokonuje wpłaty bezpośrednio na konto firmowe sklepu mBank 90 1140 2004 0000 3102 7588 3087 po uzgodnieniu szczegółów zamówienia drogą mailową. 

4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu, pomyślnej autoryzacji transakcji opłacane kartą.


Reklamacje i zwroty

    Mamy nadzieję, że formularz zwrotu nie będzie Ci potrzebny ;) ale, gdyby jednak to tutaj znajdziesz ---> formularz zwrotu/wymiany

 https://cdn.shoplo.com/5901/fi...

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe

2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz paragonem, listem poleconym na adres: „Macosa Gabriela Redeł, ul. Jana III Sobieskiego 4/15, 99-200 Poddębice”, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.

4. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar do sklepu na adres „Macosa Gabriela Redeł, ul. Jana III Sobieskiego 4/15, 99-200 Poddębice”, z dopiskiem: „Zwrot” . Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot środków dokonany zostanie na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta. 

6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony
w stanie niezmienionym - nienoszącym śladów użytkowania
i w opakowaniu firmowym na adres „Macosa Gabriela Redeł,
ul. Jana III Sobieskiego 4/15, 99-200 Poddębice”, z dopiskiem: „Wymiana”. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej z obsługą sklepu: macosafashion@gmail.com

7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru
w przypadkach zamówień indywidualnych, szytych na wymiar oraz zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Pozostałe

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Macosa Gabriela Redeł, ul. Jana III Sobieskiego 4/15, 99-200 Poddębice w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym macosa.pl i działań marketingowych Macosa Gabriela Redeł (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu. 

Przewidywany czas dostawy to 7-14 dni roboczych

Zakupy razem:

0.00 PLN

Sposób i koszt dostawy wybierzesz w następnym kroku

właśnie dodałaś produkt do koszyka

Gwarantujemy bezpieczne zwroty w ciągu 14 dni